Hellenic MENSA

WISC Test

Η κλίμακα Νοημοσύνης για παιδιά Wechsler Intelligence Scale for Children-Fifth Edition (WISC-V), είναι ένα ατομικά χορηγούμενο πλήρες κλινικό εργαλείο για την εκτίμηση της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας από 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών (6:0 – 6:11).

Το WISC-V GR ξεχωρίζει από τις προηγούμενες εκδόσεις του, καθώς για τη δημιουργία του έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες έρευνες για τη νοημοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη, και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση.

Από το 1997 η αξιολόγηση της νοημοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα γίνεται με την Τρίτη Έκδοση της Κλίμακας Wechsler για Παιδιά (WISC-III GR), ενώ αντίστοιχα στο εξωτερικό, ήδη από το 2003 είχε αντικατασταθεί από την Τέταρτη έκδοση WISC–IV. Σήμερα στις ΗΠΑ και την Αγγλία κυκλοφορεί και χρησιμοποιείται η Πέμπτη Έκδοση (WISC-V). Για πρώτη φορά η Ελλάδα συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα και, μάλιστα, είναι από τις πρώτες χώρες που κυκλοφορεί σταθμισμένη έκδοση του WISC-V.

Από τον Οκτώβριο του 2018 η Ελληνική Mensa πρωτοπορώντας  ξεκίνησε την παροχή του WISC-V.

Στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη ελληνική έκδοση, έχουν συντελεστεί πολύ μεγάλες κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές στη χώρα μας. Χωρίς τις αναγκαίες προσαρμογές στην σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, η ίδια η κλίμακα που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε την νοημοσύνη των παιδιών υπόκειται σε σφάλματα γνωστικής προκατάληψης, καθώς τα παιδιά δεν έχουν έρθει σε επαφή και επομένως δεν γνωρίζουν έννοιες και αντικείμενα για τα οποία εξετάζονται.

Το WISC-V GR εξάγει πέραν του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ) 5 πρωτογενείς δείκτες (Λεκτική Κατανόηση, Οπτικοχωρική Αντίληψη, Ρέων Συλλογισμός, Εργαζόμενη Μνήμη, Ταχύτητα Επεξεργασίας) και 5 βοηθητικούς δείκτες, απαραίτητους για την περιγραφή και την κατανόηση της νοημοσύνης, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Αυτά τα στοιχεία απουσίαζαν από το WISC-III GR, το οποίο μετρούσε τη Γενική Νοημοσύνη και έδινε 2 επιμέρους δείκτες (Πρακτική και Λεκτική Νοημοσύνη). Άλλωστε, ο διαχωρισμός της νοημοσύνης σε πρακτική και λεκτική (κατά το WISC-III GR) φαίνεται ότι δεν προσφέρει ουσιαστική και ολοκληρωμένη κατανόηση του νοητικού και μαθησιακού προφίλ.

Η δύναμη του WISC-V GR

• Αναθεώρηση της Νοητικής Λειτουργικότητας σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (π.χ. Λεκτική κατανόηση, εργαζόμενη μνήμη)

• Τροποποιήσεις στις διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης της κλίμακας.

• Παροχή περισσότερων πληροφοριών (Γενικός Δείκτης, 5 πρωτογενείς δείκτες, 5 βοηθητικοί δείκτες σε σχέση με τους 2 δείκτες του WISC-III GR), με αποτέλεσμα να απεικονίζει ευρύτερο φάσμα γνωστικών λειτουργιών.

• Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου χορήγησης για τον υπολογισμό του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης.

• Συμπόρευση με τις σύγχρονες θεωρήσεις για τη Νοημοσύνη και παροχή επικαιροποιημένων νορμών και σύνθετων δεικτών ερευνητικά τεκμηριωμένων.

Τι αλλάζει από το WISC-III GR

• Νέες υποδοκιμασίες και επικαιροποιημένα στοιχεία. Περιλαμβάνει 15 υποδοκιμασίες (σε σύγκριση με τις 13 του WISC-III GR). Οι 9 υποδοκιμασίες είναι σε αναθεωρημένη μορφή αυτών που υπήρχαν και στο WISC-III GR και έχουν προστεθεί επιπλέον 6 καινούργιες υποδοκιμασίες. Ήδη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (WISC-IV), η οποία δεν σταθμίστηκε στα ελληνικά, περιλαμβάνει επιπλέον υποδοκιμασίες (Γραφήματα Βάρους, Οπτικοί Γρίφοι, Μνήμη Εικόνων) και σύνθετους δείκτες.

Επίσης,

• Δίνει άμεσα χρήσιμες και εστιασμένες πληροφορίες για τον σχολικό και τον κλινικό ψυχολόγο, αποτυπώνοντας τις Δυνατότητες και τις Αδυναμίες του εξεταζόμενου.

• Συνεισφέρει σε πιο λεπτομερή εντοπισμό προβλημάτων και στην ακριβέστερη αποτύπωση του νοητικού και μαθησιακού προφίλ.

• Στοχεύει και συνεισφέρει στην απάντηση συχνών κλινικών ερωτημάτων, όπως η παρουσία ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, η μη λεκτική νοητική ικανότητα κ.ά.

• Έχει μεγαλύτερη ερευνητική και ερμηνευτική ισχύ.

 Για την Ελληνική Mensa, επιστημονική υπεύθυνος για το διαγνωστικό εργαλείο είναι η κ. Μαριέτα Παπακωνσταντίνου, ενώ το τεστ διενεργείται ατομικά μετά από επικοινωνία:  με κόστος 125 ευρώ.

Το τεστ WISC - V  είναι αποδεκτό για την εισαγωγή ως μέλους της MENSA.

Beta version (Ο ιστότοπος βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή προβλήματα επικοινωνήστε με τον webmaster)


Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική