Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποδείγματα τεστ για εξάσκηση

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα links ορισμένων τεστ IQ που αποτελούνται, όπως και το επίσημο τεστ, μόνο από σχηματικές παραστάσεις (Culture Fair):

http://mensa.dk/test-din-ik  

http://www.mensa.fi/test/test_frameset.html

http://www.mensa.no/iq/hjemmetest/ 

*Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε εάν έχετε καλές γνώσεις αγγλικών, ένα γενικό τεστ από την ιστοσελίδα της Mensa International

https://www.mensa.org/workout